Harmonogram

Online registrácia
od 14. februára

Prvé online kolo
od 4. do 17. marca

Druhé online kolo
od 18. do 31. marca

Tretie online kolo
od 1. do 14. apríla

Štvrté online kolo
od 15. do 28. apríla

Finálové kolo
10. až 12. mája 2019


Družina Líšky

oddiel: 2. oddiel skautiek Ženy Severu
zbor: 10. zbor Trstená

radca družiny: Lenka Janečková
počet členov: 5

Získané body

1. kolo: 36
2. kolo: 0
3. kolo: 0
4. kolo:
ToDo list:

Aktuálna úspešnosť v riešení úloh: 9%

O družine

Sme líšky. Naša družina sa sformovala ešte vo včielkarskom veku a hoci sa osadenie trochu pomenilo, jadro ostalo pevné. Sme kreatívne, nebojácne s nikdy s nami nie je nuda.